วิดีโอการติดตั้ง

วิดีโอการติดตั้ง


บริษัทพี.ดี. โปรไวด์จำกัด เราได้มีการพัฒนาออกแบบ, ผลิตประตู และหน้าต่าง โดยคำนึงถึงคุณภาพของผลงาน และความเหมาะสมของฟังก์ชั่นการใช้งานในแต่ละประเภท ไม่ว่าจะเป็นทั้งแบบธรรมดาหรืออัตโนมัติ, ประตูบานเลื่อนหรือบานสวิง และมีช่องหน้าต่างหรือไม่มี ตามความเหมาะสมและตรงตามความต้องการของลูกค้า อีกทั้งยังมีแข็งแรงทนทาน, ทันสมัยสวยงาน, มีการซ่อมบำรุงรักษาต่ำ และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน