แบบงานประตู

แบบประตูสวิงห้องเย็น

ลักษณะบาน: ประตูบานสวิง ห้องเย็น วงกบ: อลูมิเนียม กรอบบาน: อลูมิเนียม อุปกรณ์: ใช้อุปกรณ์ประกอบตาม มาตรฐานของผู้ผลิต

แบบประตูสวิง คู่ 40 มม.

ลักษณะบาน: ประตูประตูสวิงคู่ 40 มม. วงกบ: อลูมิเนียม กรอบบาน: อลูมิเนียม อุปกรณ์: ใช้อุปกรณ์ประกอบตาม มาตรฐานของผู้ผลิต

แบบประตูสวิง 40 มม.

ลักษณะบาน: ประตูประตูสวิง 40 มม. วงกบ: อลูมิเนียม กรอบบาน: อลูมิเนียม อุปกรณ์: ใช้อุปกรณ์ประกอบตาม มาตรฐานของผู้ผลิต

แบบประตูเลื่อน FERMOD

ลักษณะบาน: ประตูเลื่อน FERMOD วงกบ: อลูมิเนียม กรอบบาน: อลูมิเนียม อุปกรณ์: ใช้อุปกรณ์ประกอบตาม มาตรฐานของผู้ผลิต